Logomuz


1924 yılında kurulan Türkiye Eczacıları Cemiyetinin üyeleri için, 1928 yılında Berlin'de yaptırılan ''Eczacılık Rozeti'' (T Baytop koleksiyonundan alıntıdır.) örnek alınarak tasarlanmıştır. 

Türkiye Eczacıları Cemiyeti: Devlet-i Osmaniye Eczacıları Cemiyeti’nin eski üyeleri 13.06.1924 günü İstanbul’da bir genel kongre toplamışlardır ve eski cemiyetin ‘’Türkiye Eczacıları Cemiyeti’’ ismi altında çalışmalarına devam etmesini kararlaştırmış, yönetim kurulunu seçmiş ve başkanlığa da Ecz.Ethem Pertev Bey’i getirmişlerdir.