Misyon-Vizyon


Vizyon

Eczacılık Ve İlaç Derneği olarak, ilacın bulunduğu her ortamda, halka en yakın sağlık danışmanı konumunda olan eczacıların, eczacılık fakültelerinde hali hazırda öğrenim gören öğrencilerin ve ilaç sektörünün bütün paydaşlarının tek çatı altında birleştirilmesi, birbirleriyle koordinasyon ve uyum içinde çalışmaları ve ülkemizdeki ilaç ve eczacılık hizmetlerinin değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlaması amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Misyon

Eczacılık ve ilaç derneğinin ana misyonu;  Halk sağlığının korunmasında ve devamlılığının sağlanmasında, halkın en yakınındaki sağlık danışmanı olan eczacıların ortak kaygıları olan ''halk sağlığını korumak'' ve ''profesyonel ilaç hizmeti' sunmak noktasındaki her adımında  daha iyiye ulaşması için gayret etmektir. Bunun bilinciyle hareket eden derneğimiz, eczacılık ve ilaç alanındaki çalışmalarında durağanlığı kabul etmemeyi görev edinmiştir.

Tıp ve eczacılık alanında değişen ve gelişen dünya koşullarına paralel olarak gündeme gelen önemli gelişmelerin ve yeni çalışmaların mevcut eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri ile paylaşılabilmesi ve bu bilgilerin mesleğin icrasında kullanılabilmesi amacıyla farkındalık yaratıcı çalışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak ve meslek içi toplantılar organize etmek.

İlaç ve eczacılık alanında faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı çalışabilen alt komisyonlarla beraber ilaç ve eczacılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalar ve projeler yürütmek.

İlaçla tedavi sürecinde hastanın en yakın sağlık danışmanı konumunda eczacıların bulunması ve bununla ilişkili olarak halk sağlığı noktasında eczacının kritik bir yeri olduğunu açıklayıcı ve eczacının bilgi ve yetki sınırlarının halka doğru tanımlanması yönünde çalışmalar yapmak. 

Halk sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik halkı bilgilendirici broşür, süreli yayınlar, dergi gibi yayınlar yapmak ve yayınlamak.

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak sosyal, kültürel, mesleki etkinlikleri planlamak ve sosyal sorumluluk projeleri organize etmek.