Eczacı ve İlaç


İnsanlar,  dünyayı tanımaya ve anlamaya başladığı andan itibaren tabiatın onlara sunduğu hastalık ve dertlere de çözümler üretmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla da tarihin ilk zamanlarından itibaren “hekim-eczacı”diye adlandırılan bir meslek grubu oluşmuştur.

Günümüzde hekimlik ve eczacılık terimleri ayrı meslek gruplarını ifade etmesine rağmen Alman Kralı II. Friedrich’e kadar hastalığın teşhisi ve ilaçla tedavisi aynı kişi tarafından yapıldığı için “Hekim-Eczacı” kavramı uzun süre kullanılmıştır.

Kral II. Friedrich’in fermanı üstüne 1230 yılında eczacılık ve hekimlik birbirinden ayrılmış ve bu sayede hastaların tedavi süreçleri teşhis ve tedavi olarak aşamalandırılmıştır.  

Eczacılık mesleğinin topraklarımızda ayrı bir meslek grubu olarak yer alması ise 1800 lerin başlarına dayanmaktadır. 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de dönemin dekanı Prof. Bernard’ın talimatı ile üniversite bünyesinde bir eczacılık sınıfı açılmıştır. Ülkemizde Eczacılık Mektebi’nin açılış tarihi olan 14 Mayıs her yıl “Türk Eczacılık Günü” olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde eczacılık olarak adlandırılan bu meslek grubu tarih içinde çeşitli farklı isimlerle de adlandırılmıştır. Bunlardan bazıları İspençiyari, Apothek’tir. 

Tarihi süreç içinde eczacılık mesleği hem isim olarak hem de işlevsel olarak bu denli değişime uğrarken eczacılığın uğraş alanı olan “İlaç” kavramı da sık sık form değiştirmiştir. 

Milattan önceki devirlerde insanlar, hastalıkları tedavi etmek için daha çok ot karışımları hazırlayıp bitki köklerini kaynatma seçeneğini benimserken ilerleyen dönemlerde hastalıkları büyü ile tedavi etme üstüne yoğunlaşmışlardır.  İlerleyen devirlerde teknolojinin ve bilginin gelişimine bağlı olarak eczacılar belirli formlarda preparatlar üretmeye başlamış ve “İlaç” dediğimiz ürünler de bugünkü halini almıştır.

Her ne kadar tarihsel süreç içersinde “Eczacılık” ve “İlaç” kavramları çeşitli yönlerden değişime uğramış olsa da tüm bu süreçleri birlikte atlatmışlardır. Tarihsel süreç içinde olduğu gibi bugün de her iki kavram birbirinden ayrılmaz bir bütün olma özelliğini korumaktadır ki bu nedenledir ki eczacılığı da ilacı da birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Eczacılık ve İlaç Derneği olarak ana felsefemiz de bu mantık üstüne kuruludur.