MENÜLER
TEB Eczacılık Akademisi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri
Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) sonuçları açıklandı
2015 Yılı Eczacı İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası
2015 Yılı Sorumlu Müdür Maaşları Hakkında duyuru
ÖYP 2014-Güz Dönemi Eczacı Kadroları
İkinci Eczacı Olarak Çalışmak Üzere Başvuruda Bulunmak İsteyen
İkinci Eczacı Çalıştırması Zorunlu Eczaneler Hakkında
Kamu hastaneleri 2014 yılı 3.dönem Eczacı atamaları belli oldu.
ÖYP 2014-Bahar Dönemi Eczacı Kadroları
Eczacılığa uzmanlık geliyor
Başımız sağolsun...
1. Klinik Onkoloji Eczacılığı Proje Yarışması
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Beklenen Yönetmelik Yayınlandı.
4. Onkoloji Eczacılığı Kongresi
İstanbul Üniversitesi - 2.Ulusal Öğrenci Kongresi
 

TBMM Sağlık Komisyonu'nda, eczacılıkta uzmanlık yapılmasını öngören yasa teklifi kabul edildi


Eczacılıkta uzmanlığa imkan veren yasa teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında toplanan komisyonda, "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ele alındı.

Teklifle, eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için, Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca veya yabancı ülkelerin eğitim kurumlarından verilip tasdik ve tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini sahip olmak gerekecek.

Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300'ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman "klinik eczacı" istihdam edilecek.

Teklif, eczacılıkta uzmanlık dallarını "klinik eczacılık" ve "fitofarmasi (bitkisel ilaçlar)" olarak belirliyor. Bu dallarda eğitim süresi, 3 yıl olacak. Bu eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nun kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilecek. Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilecek.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca belirlenecek.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmi değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu'nun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan "Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu" oluşturulacak. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı'nın onayı ile yürürlüğe girecek.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şartı aranacak. Üyelerin görev süreleri üç yıl olacak, ancak süresi bitenler tekrar seçilebilecek. Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak.

Tıpta uzmanlık uygulaması, eczacılıkta da geçerli olacak.

"Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu" nun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az 3 yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmayacak. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şartı aranacak. TEB'in Başkanlık Divanı'ndan bir üye seçmesi durumunda uzman olma şartı aranmayacak.

Uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu, 1 Ocak 2023'te başlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarıyla bitirenlere, talepleri halinde uzmanlık belgesi verilecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Kurumları ve Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılarak; pratisyen tabip ve diş hekimlerine tanınan haklardan uzman eczacılar da yararlanacak.

Anadolu Ajansı - 19.06.2014